Проєкт створення сімейних молочних ферм: невдачі як необхідна складова розвитку та вдосконалення.


Проєкт створення сімейних молочних ферм: невдачі як необхідна складова розвитку та вдосконалення.

Проєкт створення сімейних молочних ферм являє собою живе утворення, успішність складових якого – сімейних ферм, прямо залежить від докладання зусиль та цілеспрямованості кожної окремої сім’ї. І ці зусилля сім’ї ніяк не зможуть замінити управлінці та спеціалісти проєкту. Ключові передумови успіху – в руках та серцях самих сімей!

Тож, є сімейні ферми, яким вдається успішніше реалізувати свою мрію, і ферми, які при зіткненні з труднощами, схиляються до рішення виходу з проєкту.

У червні для нас відбулася особлива подія – перший прецедент офіційного виходу з проєкту сімейної молочної ферми сім’ї Черепушко з Млинівщини. Зазначена ферма була однією з перших у проєкті, відкрившись 5 червня 2018 року. Проте подальша історія розвитку ферми відзначалася невтішними результатами: витрати значно перевищували прибутки від ферми, надої були більш ніж вдвічі менші від планових, і, як наслідок, протягом останніх півроку був відсутній плановий прибуток та не виконувався графік повернення наданих інвестицій, заборгованість по яких зростала місяць до місяця. В результаті, на зустрічі з власником СМФ Володимиром Черепушком було прийнято спільне рішення про припинення співпраці та вихід ферми з проєкту.

Відкриття ферми у 2018 році

Після всебічного аналізу ситуації та оцінки перспектив, Володимир за власною ініціативою погодився припинити роботу СМФ та повернути вкладені інвестиції. Зокрема, вихід з проєкту передбачав повернення ВРХ та обладнання, наданого проєктом для ферми. Зазначимо, що Володимир Черепушко – один з фермерів-«першопрохідців» на млинівщині, тож надалі планує знову зосередитися на розвитку рослинництва.

Отже, подія відбулася, і найважливіше нам усім зробити з неї правильні висновки. Що не дозволило Володимиру Черепушко досягнути бажаних результатів, як це змогли зробити в таких самих умовах інші успішні сімейні ферми проєкту? Ми провели поглиблений аналіз ситуації, і можемо виділити наступні складові успішного розвитку ферми, які рекомендуємо для всіх учасників проєкту, як діючих, так і потенційних:
– Виконувати рекомендації дорадників проєкту;
– Витримувати раціон годівлі ВРХ;
– Дотримувався правил обслуговування обладнання;
– Піклуватися про якість свого молока – нашими клієнтами в кінцевому рахунку є молокопереробні заводи, тож потрібно усвідомлювати їх вимоги щодо продукту та працювати над вдосконаленням його якості;
– Ключове: прагнути до змін та власного розвитку.

Проєкт дає багато можливостей для підвищення власної професійності, зокрема, через участь у регулярних тематичних семінарах Консультаційно-навчального центру. Тож ключове – постійно працювати над саморозвитком. Запорука успіху у тваринництві – не лише любов до тварин та вправні руки, але й знання всіх тонкощів ведення ферми, у всіх її аспектах та процесах.
Ми впевнені, що зазначена подія несе в собі позитивну складову – через природній відбір успішних ферм ми, всі учасники проєкту, вчимося на помилках і розуміємо, які складові є запорукою успішного розвитку як окремих сімейних ферм, так і проєкту в цілому.
Ми віримо у вас та спільне успішне майбутнє!