Дорадництво

Важливою частиною проекту, яка сприяє успішній роботі кожної сімейної ферми, є дорадництво. Ціллю дорадчого супроводу сімейних молочних ферм є підвищення рівня компетенції власників СМФ, формування у них сучасної ринкової культури та вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення свого бізнесу.

Метою дорадчого супроводу СМФ є зростання доходів їх власників і створення умов для виходу СМФ на сталий економічний розвиток.

Принципи надання дорадчих послуг:

  • Спрямованість на запити і потреби СМФ
  • Взаємодія з СМФ виключно на засадах переконання
  • Ефективна взаємодія усіх підрозділів проекту та залучення (за потреби) зовнішніх консультантів з метою якнайкращого вирішення проблем СМФ
  • Безперервне підвищення рівня кваліфікації дорадників, що здійснюють супровід СМФ
  • Відповідальність дорадників за якість наданих послуг