18-20 жовтня 2019: стратегічна сесія «Майбутнє сімейних молочних ферм в Україні»


В жовтні відбудеться унікальний триденне стратегування в форматі пошуку майбутнього – розробка спільних пріоритетів для стейкхолдерів, які впливають на розвиток сімейних молочних ферм в Україні

ЧОМУ

Щороку в Україні зникає близько 20 сіл, мільйони українців лишають домівки і їдуть на заробітки. Руйнуються сім’ї, діти ростуть без батьків, у молоді немає можливостей для самореалізації. Українське село й традиційні цінності під загрозою зникнення.

Стрімке скорочення поголів`я ВРХ у населення, приблизно на 5% щорічно. Молокозаводи отримують лише 30% якісного молока від загальної потреби. Нові вимоги до якості сирого молока, які індивідуальні господарства не спроможні забезпечити. Перехідний період до нового ДСТУ триватиме до 2022 року

Проект “Сімейні молочні ферми” пропонує вирішення цих проблем шляхом створення мережі сімейних молочних ферм. Cімейні молочні ферми – добробут людей та сталий розвиток села.

Але завдання наше не просто створити життєздатний бізнес для села з можливістю масштабування, а створити екосистему для його підтримки. І для цього ми зібрали всіх учасників (стейкхолдерів), які є сьогодні в проекті, і будуть приєднуватися надалі в процесі розвитку цього проекту.

Для кожної сім’ї молочна ферма – це справа життя і у цій справі важливо формувати культуру зростання, об’єднання зусиль і сімейних цінностей.

ФОРМАТ

Пошук майбутнього – соціальна технологія, яка була розроблена на початку 90-х років і спрямована на супровід організацій та спільнот в визначенні спільних цілей та комплексних рішень, на яких надалі вибудовується співпраця між багатьма зацікавленими сторонами.

Під час Пошуку майбутнього різні зацікавлені сторони з відмінним досвідом, потребами,експертизою, інтересами та рівнем повноважень аналізують спільне минуле, досліджують теперішнє та планують проекти та дії задля бажаного минулого. Формат забезпечує взаємне навчання представників різних зацікавлених сторін та стимулює кооперацію та спільні дії.

Метод Пошуку майбутнього використовується для стратегічного планування, який допомагає забезпечити ефективну комунікацію та побудувати консенсус в групах з великою кількістю стейкхолдерів. Партисипативний процес створює консенсус щодо довготермінового бачення та чітких стратегічних напрямків, які приведуть до цього бачення. Завдяки скоординованому процесу планування ідей учасників група отримає структуровані в конкретні, реалістичні та вимірювані показники (цілі) для першого року вправадження за кожним стратегічним напрямом, а також розроблені графіки виконання та розподілені ролі та відповідальності.

Детальна програма події за посиланням: » http://futuresearch.works/fmf